لیست برچسب با 'خیریه' (2)

photo_2017-04-04_15-46-36

خیریه حامیان مهر آذری

موسسه خیریه حامیان مهر آذری کمک کنید برای تأمین هزینه تجهیزات پزشکی و رهن منزل جوان معلول ۲۵ ساله جوان ۲۵ ساله ای که ضایعات […]

photo_2017-01-01_01-28-17

آسایشگاه خیریه بچه های آسمان

آسایشگاه خیریه نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه های آسمان کامران از سال ۱۳۷۸ و با شماره ثبت […]