لیست برچسب با 'کالیبراتور فشار' (3)

فشار هیدرولیک CPP1200

فروش کمپراتور فشار مدل CPP1200 برند WIKA DH-Budenberg

کمپراتور فشار مدل CPP1200 از برند WIKA آلمان قابل ارئه توسط این شرکت می باشد. گستره فشار ۱۲۰۰ بار می باشد. شرکت ایده گستر کاوه […]

fluke-718-1000x1000_1

فروش کالیبراتور فشار مدل FLUKE 718

کالیبراتور فشار مرده مدل ۷۱۸ از برند FLUKE آمریکا قابل ارئه توسط این شرکت می باشد. دقت تجهیز Accuracy : 0.05 % RDG و در […]

DHB-cpb3800-500

فروش ترازوی فشار (ددویت تستر ) مدل CPB3800

ترازوی فشار یا کالیبراتور فشار با بار مرده مدل CPB 3800 از برند WIKA/DH BUDENBERG آلمان قابل ارئه توسط این شرکت می باشد شرکت ایده […]